Algemene voorwaarden - Disclamer - Privacyverklaring

 

Om eventueel misverstanden te voorkomen vragen wij u voor u gaat bestellen onderstaande algemene voorwaarden te lezen.

 • Wij verkopen onze producten zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke, originele staat. Vintage en antiek heeft de charme van een geleefd product en onze artikelen verkeren in een redelijke, goede tot zeer goede staat maar er zijn dus gebruikssporen aanwezig, het zijn tweedehands producten
 • Alle artikelen die wij verkopen zijn oude gebruikte artikelen waarop de normale sleet van gebruik door de jaren heen te zien zal zijn, wij noemen dat charme en het geeft de sfeer van een bepaald tijdperk weer, wij kunnen dus niet elk krasje of deukje in de tekst vernoemen maar zullen zeker serieuze schade vermelden.
 • Mochten het duidelijke gebreken zijn, of het beïnvloed het functioneren van het artikel dan vermelden wij dat altijd bij het artikel, als u meer informatie ( detail foto’s of tekst) over een artikel wilt kun u dat zeker zij ons opvragen, zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel verkeerd
 • Ook bij verlichting zit er vaak nog de originele bedrading die soms niet aan de huidige regels voldoen. U word daarom aangeraden bij twijfel een erkend elektricien te raadplegen. Wij kijken ze wel allemaal na of ze branden, of ze compleet zijn en anders word het vermeld. Onze lampen worden zonder gloeilampen geleverd
 • Wij doen er alles aan om de informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn maar we zijn niet aansprakelijk voor typefouten en vergissingen gemaakt op de website, o.a. in prijzen en informatie en kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld
 • Om een bestelling bij onze webwinkel te maken kunt u dat doen via mail, telefoon of Whatsapp
 • Wij vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en zullen daarom ook uw privacy waarborgen en deze niet aan derden verstrekken
 •  De door u verstrekte informatie zal nooit voor andere doeleinde gebruikt worden dan voor het versturen van de bestelling en wanneer noodzakelijk contact met u over de bestelling. Wij zullen u ook geen nieuwsbrieven of reclames sturen, heeft u daarvoor wel belangstelling dan kunt u zich opgeven bij de nieuwsbrief
 • De koper en verkoper gaan door de aanbetaling een aan- en verkoopverplichting aan. De aanbetaling wordt altijd terug betaald indien de verkoper door onvoorziene omstandigheden (b.v. schade of diefstal) niet tot verkoop kan overgaan
 • De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken , zolang de afnemer de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd , niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan
 • De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaak aan derden af te staan , of in onderpand te geven , te belenen of uit de ruimte alwaar zij geleverd zijn te ( doen ) verwijderen , totdat de gehele koopsom alsmede eventuele rente en terecht gemaakte en gevorderde kosten , volledig zijn voldaan
 • Herroepingsrecht
  Bij levering van producten via de webwinkel*:
  1. Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Bij levering van diensten:
  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending/levering en de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 * Geld alleen voor producten die besteld zijn via de webwinkel dus niet voor producten die zelf zijn afgehaald op het adres van de onderneming

 

Diclamer
www.antiek-design-vintage.nl (Website). Door gebruik te maken van onze Website, accepteert u deze disclaimer. De Adelaar behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen zonder dat u hiervan op de hoogte word gesteld
De inhoud van onze Website hebben we met zorg samengesteld, maar u bezoekt onze Website op uw eigen risico. De Adelaar zal zich inspannen om de inhoud van de Website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, echter wij kunnen niet altijd garanderen dat onze Website correct of volledig is. Informatie kan onjuist zijn of verouderd.
De Adelaar is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige effecten van het gebruik van de (informatie van) onze Website of de ontoegankelijkheid daarvan. Acties die worden uitgevoerd door u, op basis van onze de door ons gegeven informatie op de Website zijn op uw eigen rekening en risico.
U kunt onze Website gebruiken, maar u bent niet gemachtigd tot onze Intellectuele eigendomsrechten. De Adelaar behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website. U kunt altijd onze toestemming vragen voor het gebruik van de inhoud van onze website in openbare ruimten, middels een e-mail met uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacyverklaring

De Adelaar, gevestigd aan Julianastraat 20, 4566 AG Heikant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.antiek-design-vintage.nl
De Adelaar
Julianastraat 20
4566 AG Heikant
0650211550

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  De Adelaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  De Adelaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het verwerken van jouw bestelling of reservering
  - Het afhandelen van jouw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief
  - De mogelijkheid je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om goederen en diensten bij je af te leveren
  - Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met wie we ze delen
  Na een aankoop in onze winkel of webshop dienen wij de transactiegegevens vanuit belastingtechnisch oogpunt 7 jaar te bewaren.
  Persoonsgegevens en gegevens over je aankoop bewaren we 2 jaar om eventuele vragen of klachten te kunnen behandelen.
  Naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer kunnen wij delen met transportservices indien een product bij je thuisbezorgd dient te worden. Zij mogen je gegevens alleen gebruiken om desbetreffende diensten uit te voeren.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  De Adelaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kun je altijd contact met ons opnemen. We zijn echter verplicht om in sommige gevallen je gegevens een tijd te bewaren.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  De Adelaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Social Media

facebookpinteresttwitter

Contact

De Adelaar

Boekweitstraat 10

4574 RJ  Nederland

M: +31(0)650211550

T: +31(0)115823011

E: shop@antiek-design-vintage.nl